หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
ข้อมูลสุขภาพ - การตรวจ เพื่อวินิจฉัย โรคมะเร็ง และการรักษา
ข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพใจ สุขภาพจิต
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
เบาหวาน
โคเลสเตอรอล
ไต
สุภาพสตรี
ผู้สูงอายุ
กระดูกและข้อ
ฟัน
โรคอ้วน
เฉพาะด้านอื่นๆ
สารอาหาร
ทั่วไป
 

 
  การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก
 
  การตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก
 
  ตรวจภายใน
 
  ควรเริ่มตรวจเต้านมเมื่อใด ?
 
  แมมโมแกรม
 
  วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 
  ขั้นตอนการรับบริการที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยเต้านม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
  สารบ่งชี้โรคมะเร็ง (Tumor markers)
 
  Tumor markers ที่สำคัญในการช่วยตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 
  บทบาทและประโยชน์ของสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers)
 
  Alpha-fetoprotein : การตรวจเพื่อวินิจฉัยมะเร็งตับ
 
  ตรวจมะเร็งปากมดลูก...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
 
  การรักษามะเร็ง
 
  เคมีบำบัด คืออะไร
 
  ยาเคมีบำบัด / สารกัมมันตรังสี
 
  เตรียมตัวเพื่อรับยาเคมีบำบัด
 
  ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เคมีบำบัด
 
  อาการข้างเคียงของเคมีบำบัด
 
  การรักษามะเร็งเต้านม
 
  การรักษา มะเร็งเต้านม
     
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.