หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
สวนธนบุรีรมย์
สวนสาธารณะ
 
ที่ตั้ง
:

203 หมู่ 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

ขนาดพื้นที่
:
63 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
เวลาทำการ
:
05.00 - 21.00 น. ทุกวัน
ประเภทของสวน
:
สวนชุมชน
รถประจำทาง
:

สาย 75

 
:

(ผ่านเส้นทางใกล้เคียง สาย 88, 21, ปอ.พ.20)


  ประวัติความเป็นมา   
   

บริเวณที่ตั้งสวนสาธารณะแห่งนี้เคยเป็นสวนผลไม ้และทุ่งหญ้ามาก่อนโดยเฉพาะสวนส้มบางมดที่ขึ้นชื่อ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   กรุงเทพมหานครเป็นผู้เช่าทำประโยชน์ใน พ.ศ. 2503   ผู้บริหารกรุงเทพมหานครขณะนั้น คือนายชำนาญ ยุวบูรณ์ ได้มีนโยบายให้ปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ โดยพัฒนาไปเป็น " สถานที่เพาะชำต้นไม้บางมด " เพราะความเหมาะสมในด้านทำเลที่ตั้ง และความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ จนใน พ.ศ. 2511 พระยามไหสวรรย์ นายกเทศ มนตรีนครธนบุรี ได้เห็นความเหมาะสม ของพื้นที่ จึงดำเนินการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนในย่านฝั่งธนบุรีและเปลี่ยนชื่อเป็น " สวนธนบุรีรมย์"

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน   

   

สวนธนบุรีรมย์ มีเอกลักษณ์ที่ความร่มรื่นในบรรยากาศชานเมือง ที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอแห่งธรรมชาติ แม้ปัจจุบันขบวนการแห่งความเจริญของเมือง จะยึดครองบริเวณโดยรอบให้เปลี่ยนการใช้ที่ดิน จากเกษตรกรรมเข้าสู่การพักอาศัยในรูปตึกแถวอาคารชุด แต่บรรยากาศควาสงบร่มเย็นเขียวขจีด้วยกลุ่มไม้ยืนต้น และสวยสดด้วยสีสันของดงไม้ดอก ตกแต่งด้วยซุ้มไม้เลื้อยอ่อนหวานตามทางเดิน ที่ลัดเลาะตามริมสระน้ำที่ทอดตัวคดเคี้ยว มีการปลูกบัววิกตอเรีย และดอกบัวหลายพันธุ์ไว้ให้ชม รวมทั้งเสียงนกร้องที่สร้างชีวิตชีวายังคงอยู่คู่สวนสาธารณะเก่าแก่ของฝั่งธนบุรีแห่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในยามเช้าตรู่ที่อากาศบริสุทธิ์สดชื่น ภาพของผู้เดินทางมาออกกำลังกายอย่างเนืองแน่นจะมีให้เห็นเป็นกิจวัตรทุกวัน อันแสดงถึงความต้องการใช้ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพื่อกลับสู่ธรรมชาติของประชาชน

ในอนาคตสวนธนบุรีรมย์จะพัฒนาเป็น "สวนสมุนไพรเมืองร้อน" พืชพันธุ์ที่เป็นมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยที่ี่น่าสนใจศึกษา

พันธุ์ไม้แปลกตาหายาก ภายในสวนสามารถพบไม้ท้องถิ่นหาดูยากใน เมืองหลวง เช่น   ทุ้งฟ้า คงคาเดือด

ศาลาชมวิว ศาลาทรงสูงที่เป็นจุดชมนกชมไม้ วิวธรรมชาติ   เหนือระดับสายตาได้กว้างไกล เพิ่มเสน่ห์ในการชมสวน

สวนจราจรเยาวชนธนบุรีรมย์ จัดเป็นเส้นทางจักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจรนำเสนอกิจกรรมนันทนาการ ฝึกทักษะในการขี่จักรยานและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง   ให้เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน ให้เหล่าอนาคตของชาติผ่านความสนุกตื่นเต้นในบรรยากาศธรรมชาติ

กิจกรรมดูนก คุณค่าของพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่แห่งนี้ต่อระบบนิเวศของเมือง ดูได้จากการแสดงบทบาทในการเป็นแหล่งอาศัยของสรรพชีวิตเล็กๆ สามารถอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไว้ได้ส่วนหนึ่งภายในสวนแห่งนี้ ณ ที่นี้จึงเป็นจุดนัดพบของผู้รักการดูนกทั้งหลายที่พบนกได้กว่า 30 ชนิด

   
 
   
 
    แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม  
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.