หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
สวนหนองจอก
สวนสาธารณะ
 
ที่ตั้ง
:

หมู่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.

ขนาดพื้นที่
:
35 ไร่ 2 งาน
เวลาทำการ
:
05.00 - 20.00 น. ทุกวัน
ประเภทของสวน
:
สวนชุมชน
รถประจำทาง
:

ถนนเชื่อมสัมพันธ์ สาย 131


  ประวัติความเป็นมา   
    ที่ดินบริเวณนี้เดิมใช้เป็นสถานที่เลี้ยงไก่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ต่อมาโอนให้กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518   สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าของพื้นที่เข้าพัฒนาพื้นที่รกร้างแห่งน ี้และสร้างเป็นสวนหนองจอก น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2530    โดยใช้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนของประชาชน ท้องถิ่นและใกล้เคียง รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน และใช้จัดงานเทศกาล งานประเพณีต่างๆ

สวนหนองจอกเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 ต่อมามอบให้กองสวนสาธารณะดูแลตั้งแต่วันที่  2 พฤศจิกายน 2532 เป็นต้นมา
 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน   

   

สวนหนองจอก โดดเด่นด้วยลักษณะของ "สวนไทรงาม" ซึ่งได้จัด ภูมิทัศน์เป็นแนวต้นไทรที่ตกแต่งพุ่มไว้งดงาม ยาวขนานตลอด แนวถนนหลักของสวนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสวนหนองจอก ด้วยความสง่างามของทรงพุ่ม ภายในสวนตกแต่งด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ ปลูกบัวหลากสี มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดแหวกว่ายให้ชม เพลินตา ทำให้กิจกรรมให้อาหารปลา กลายเป็น ที่นิยมในหมู่เด็กๆ มีทางเดินลัดเลาะไปตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณเพื่อชมธรรมชาติอย่าง ใกล้ชิด หรือเพื่อวิ่ ออกกำลังกาย และจัดให้มีศาลาพักผ่อนไว้หลบ ร้อนชมวิวทิวทัศน์กระจายทั่วไป    

เวทีกลางแจ้ง   ใช้เพื่อกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เพิ่มบทบาทให้สวนสาธารณะเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชน

สนามกีฬา ให้บริการแก่ประชาชนที่ชื่นชมการเล่นกีฬาออกกำลังกายแต่บริเวณบ้านมีพื้นที่จำกัด ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล

   

 

 
   
 
    แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม  
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.