หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
สวนเสรีไทย
สวนสาธารณะ
 
ที่ตั้ง
:

ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

ขนาดพื้นที่
:
350 ไร่
เวลาทำการ
:
05.00 -20.00 น. ทุกวัน
ประเภทของสวน
:
สวนสาธารณะขนาดกลาง
รถประจำทาง
:

ถนนเสรีไทย สาย 27, 109, 151, ปอ. 2, ปอ. 19, ปอ.พ. 3


  ประวัติความเป็นมา   
   

สวนน้ำกว้างใหญ่แห่งนี้มีที่มาจาก โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจุดประสงค์หลัก ในการเป็นบึงรับน้ำฝนขนาดใหญ่ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในขณะนั้น ดำเนินการโดยสำนักงานเขตบางกะปิ ณ บริเวณบึงกุ่ม หรือบึงตาทอง ซึ่งเป็นบึงสาธารณะเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่แต่ได้ถูกรุกล้ำจนมีสภาพ ตื้นเขิน จึงได้ปรับปรุงบึงเดิมตามแนวธรรมชาติ จนสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำ และระบายสู่คลองบึงกุ่มต่อเนื่องสู่คลองแสนแสบต่อไป รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ 90 ไร่รอบบึงด้วย ต่อมาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 ได้มอบให้กองสวนสาธารณะเป็นผู้ดูแล จนในปี 2539 ได้มีการพัฒนาขยายพื้นที่ ส่วนที่เหลืออีก 260 ไร่ สร้างเป็นสวนป่า 1 ใน 9 แห่งตามโครงการสวนป่า กทม.เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในชื่อว่า "สวนน้ำบึงกุ่ม" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สวนเสรี ไทย "เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ขบวนการเสรีไทย ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ และมีพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2540 ซึ่งตรง กับวันครบรอบ 52 ปี แห่งวันสันติภาพไทย

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน   

   

" สวนน้ำ" คือ ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนเสรีไทย จากการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้อง กับลักษณะทางกายภาพที่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ การสร้างทัศนียภาพโดยรวมให้ดูคล้ายแหล่งน้ำ ในธรรมชาติจริงที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ชายน้ำประดับตามขอบบึง และร่มเงาไม้ใหญ่เรียงรายเป็นทิวแถวสร้างความสงบร่มเย็น เหมาะแก่การนั่งชมทิวทัศน์ธรรมชาติริมบึงเหล่านี้เป็นแนวคิดหลัก ที่ผู้ออกแบบสวนสาธารณะต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ เพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้สวน พร้อมตกแต่งเพิ่มจุดสนใจในแนวคิดสวนน้ำด้วยมุมน้ำตก ม่านน้ำพุกลางสระสร้างเส้นสายที่เคลื่อนไหว และเสียงธรรมชาติให้เกิดในสวนน้ำจึงดูไม่หยุดนิ่งจนน่าเบื่อเกินไป นำมาซึ่งจินตนาการกว้างไกลแก่ผู้มาพักผ่อนในสวนได้อย่างดี

เกาะกลางน้ำ   บริเวรกลางบึงสร้างเป็นเกาะธรรมชาติ อุดม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับอวดสีสันสวยงาม มีศาลาชมวิว ให้แวะพัก คลายร้อน

หออนุสรณ์เสรีไทย   แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขบวนการ เสรีไทย ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์

   
 
   
 
    แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม  
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.