หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
สวนทวีวนารมย์
สวนสาธารณะ
 
ที่ตั้ง
:

หมู่ 1 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

ขนาดพื้นที่
:
60 ไร่
เวลาทำการ
:
05.00 - 21.00 น. ทุกวัน
ประเภทของสวน
:
สวนอเนกประสงค์
รถประจำทาง
:

96 ก, 165

     

  ประวัติความเป็นมา   
   

สวนทวีวนารมย์ ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 51 ไร่ บริเวณถ.เลียบคลองทวี ีวัฒนา เขตทวีวัฒนา โดยกรุงเทพมหานครได้เช่าที่ดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพฤกษศาสตร์กรุงเทพ จำนวน 110 ไรเพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและตลาดนัด โดยทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี จากนั้นทำการปรับปรุงพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่เป็นตลาดนัดแล้ว เสร็จในปี 2545 ส่วนที่ 2 ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะโดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ปรับปรุงสวนมะพร้าวเดิมให้คงความสวยงามร่มรื่นซึ่งแล้วเสร็จในปี 2545 ส่วนระยะที่ 2 ปรับปรุงพื้นที่ส่วนที่เหลือโดยทำการขุดสระ คูน้ำ จัดสร้างสวนสุขภาพ ติดตั้งเครื่องเล่นออกกำลังกาย พร้อมป้ายแสดงประกอบจำนวน 10 สถานี สร้างถนน ทางเดิน-วิ่ง ติดตั้งน้ำพุ สร้างสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้งเครื่องเล่น สร้างลานกีฬา ลานแอโรบิก สนามบาสเก็ตบอล เวที ีออกกำลังกาย ลานศิลปะ พร้อมทำการจัดภูมิทัศนปรับปรุงสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใหบรรยากาศภายในสวนมีความร่มรื่นสวยงามสมกับเป็นสวนสวยแห่งใหม่ ตามโครงการ 10 สวนสวย 10 คลองใส 10 ถนนสะอาดและจัดเป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 2 ของฝั่งธนบุรีนับจากสวนธนบุรีรมย์


สวนทวีวนารมย์ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธานในพิธี

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน   

   

สวนทวีวนารมย์ ประกอบด้วยสวนสาธารณะอเนกประสงค์และ ตลาดนัดในบริเวณพื้นที่เดียวกันที่กรุงเทพมหานครสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อนและศูนย์กลางประกอบกิจกรรมสำคัญของ ประชาชนฝั่งธนบุรีที่เปรียบเสมือนเป็นสนามหลวงแห่งที่ 2 และจัด เป็นตลาดนัดแห่งแรกที่เป็นศูนย์จำหน่ายกล้วยไม้ต้นที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชีย ทั้งเป็นศูนย์จำหน่ายปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ไทย มีอาคารที่จัดพื้นที่สำหรับแสดงนิทรรศการ จัดงานและจัด ประชุมสังสรรค์ได ้อีกด้วย ปัจจุบันมีแผงค้าจำนวนกว่า 6,000 แผง และมีสินค้าจำหน่ายกว่า 40 ประเภท

กรุงเทพมหานครมีโครงการส่งเสริมสวนแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่ง   เนื่องด้วยความได้เปรียบในเรื่องที่ตั้ง ที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะทางน้ำได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติ มีจุดเริ่มต้นล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยา จากศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ผ่านคลองบางกอกน้อยเข้าคลองทวีวัฒนา   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพสวนไม้ผล สวนกล้วยไม้และความสวยงามของดอกเฟื่องฟ้าที่บานสะพรั่งสองฝั่งคลอง

   
 
   
 
    แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม  
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.