หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
สวนสาธารณะ
 
ที่ตั้ง
:

ถนนเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง

ขนาดพื้นที่
:
15 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา
เวลาทำการ
:
05.00 -21.00 น.ทุกวัน
ประเภทของสวน
:
สวนชุมชน

  ประวัติความเป็นมา   
   

สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน จัดสร้างขึ้นตามโครงการปรับปรุงพัฒนาสวนป่าสีกัน เพื่อเป็นแหลงท่องเที่ยวและพักผ่อน แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หน่วยงานศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร   โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2546

เดิมทีที่ดินแปลงนี้อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย จัดเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมืองได้รับมอบหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงในที่สาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ร่วมกัน ประเภทพลเมืองให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ในกิจการด้านสวนสาธารณประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 โดยประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธี

สวนรมณีย์ทุ่งสีกันได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีความหมายถึง สวนที่ให้ความรื่นรมย์ใจประจำทุ่งสีกัน

 

ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน   

   

สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะกึ่งอเนกประสงค์ ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมในการใช้ประโยชน์ โดยเน้นถึงบรรยากาศในการพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนแก่ประชาชนทั่วไป

การออกแบบได้เน้นให้สวนประกอบไปด้วยลานกีฬา และบริเวณที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ประชาชนผู้สนใจในสุขภาพ จะได้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีทั้งลู่วิ่ง และเครื่องออกกำลังกายประจำสถานีถึง 12 ฐาน มีหอนาฬิกาที่โดดเด่น ระเบียงน้ำพุที่เพิ่มบรรยากาศความชุ่มฉ่ำและคลายร้อนได้ดี   โดยผู้ใช้บริการสามารถพักผ่อนอิริยาบถ ชื่นชมความงามของสายน้ำได้ที่ศาลากลางน้ำ นอกจากนั้น ยังมีศาลาอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ กลุ่มอาคารเน้นการออกแบบที่คงเอกลักษณ์ของศาลาไทย สร้างความแตกต่างไปจากสวนสาธารณะแห่งอื่นๆ รวมไปถึงอัฒจันทร์ที่สามารถให้บริการในด้านการชมการจัดแสดงดนตรีและอื่นๆ สมกับกับเป็นสวนแห่งความรื่นรมย์ใจประจำทุ่งสีกันเลยทีเดียว

   

 

 
   
 
    แหล่งข้อมูล : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม  
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.