หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
ร้านภูฟ้า
ร้านสุขภาพ
สวนจิตรลดา
ตลาดเสรีมาร์เก็ต
ศูนย์รวมสวนเห็ดฯ
ร้านภูต้นน้ำ
ร้านภูฟ้า
ร้านพลังบุญ
ร้านรักบ้านเกิด
ร้านแม่บ้านเกษตรกร
ร้านโป๊ะผัก
Green - X
กรีนช็อป
เลมอนฟาร์ม
ร้านดอยคำ
ร้านบอกต่อ
สถาบันค้นคว้าฯ
อภัยภูเบศร
รายละเอียด :

ถึงตอนนี้ใครๆ ก็รู้จักร้านภูฟ้า แถมติดใจเป็นลูกค้าประจำอย่างเหนียวแน่น เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะใครๆ ต่างรู้ดีว่าร้านนี้เกิดจากความตั้งพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณดารณี มณีดิษฐ์ ผู้จัดการร้านภูฟ้า อธิบายถึงหลักการของการจัดตั้งร้านนี้ขึ้นมาว่า พระองค์ทรงอยากจะให้เป็นแหล่งจำหน่ายฝีมือชาวบ้านจากโครงการส่งเสริมอาชีพส่วนพระองค์ สินค้าเกือบทั้งหมดจึงเป็นสินค้าช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งบางส่วนเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่แปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น สมุนไพร จึงเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย

จุดเด่นของร้านนี้น่าจะอยู่ที่การเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ โดยชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในโครงการฝึกอาชีพของภูฟ้า เช่น ซีอิ๊วขาว – เต้าเจี้ยว ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี จังหวัดฉะเชิงเทรา หมักด้วยกระบวนการตามธรรมชาตินานกว่า 5 เดือน บรรจุขวดและฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

ที่ตั้ง :
210 ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ ถนนพระรม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์
    0-2658-0209
เปิดบริการ :
10.30 น. – 20.30 น.
สาขาอื่นๆ :
ร้านภูฟ้า พระที่นั่งวิมานเมฆ เปิดบริการ 8.30 น. – 16.30 น. โทรศัพท์ 0-2282-2739
ร้านภูฟ้า มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน เปิดบริการ 10.30 น. – 21.30 น. โทรศัพท์ 0-3252-6127
ร้านภูฟ้า ถนนกำแพงเพชร เปิดบริการ 10.00 น. – 18.00 น. โทรศัพท์ 0-2618-5623
ร้านภูฟ้า บองมาร์เช่ เปิดบริการ 10.00 น. – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทรศัพท์ 0-2954-3033
ร้านภูฟ้า สวนจตุจักร โครงการ 24 เปิดบริการ 10.00 น. – 18.00 น. (ปิดจันทร์ – อังคาร) โทรศัพท์ 0-2282-2739
ร้านภูฟ้า สุขมวิทซอย 7 จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ 8.00 น. – 20.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 10.00 น. – 18.00 น. โทรศัพท์ 0-2650-3311
 
     
  แหล่งข้อมูล : นิตยสาร - ชีวจิต  
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.