หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
ร้านแม่บ้านเกษตรกร
ร้านสุขภาพ
สวนจิตรลดา
ตลาดเสรีมาร์เก็ต
ศูนย์รวมสวนเห็ดฯ
ร้านภูต้นน้ำ
ร้านภูฟ้า
ร้านพลังบุญ
ร้านรักบ้านเกิด
ร้านแม่บ้านเกษตรกร
ร้านโป๊ะผัก
Green - X
กรีนช็อป
เลมอนฟาร์ม
ร้านดอยคำ
ร้านบอกต่อ
สถาบันค้นคว้าฯ
อภัยภูเบศร
รายละเอียด :

ร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของตลาด อตก. ติดกับศาลต้นโพธิ์ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านในภาคเกษตรกรรมมากกว่า 140,000 กลุ่ม ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร

สิินค้าที่วางจำหน่ายภายในร้านล้วนเป็นผลิตผลที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาแปรรูป อาทิ เต้าเจี้ยวขาวและซีอิ๊วขาวที่ผลิตจากถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมของชาวพิษณุโลก กลายเป็นเต้าเจี้ยวสูตรเด็ดที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากว่า 10 ปี และเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่งด้วย รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ฟ้าทลายโจรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยซ้อมิตรสัมพันธ์ น้ำมันงาของกลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระยาสารทงาขาวและงาดำจากกลุ่มแม่บ้านปราจีนบุรี เห็ดโคนหนึ่งธรณีที่ผลิตจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้ง :
บริเวณด้านหลังตลาด อตก.
  โทรศัพท์
    0-2618-5460
เปิดบริการ :
8.00 น. – 18.00 น.
การเดินทาง :
รถเมล์สาย 145, 122, 77
สาขาอื่นๆ :

น้ำมันงาขนาดเล็กขวดละ 55 บาท
กระยาสารทชิ้นละ 10 บาท
เห็ดโคน ขวดใหญ่ 600 บาท

 
     
  แหล่งข้อมูล : นิตยสาร - ชีวจิต  
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.