หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
อภัยภูเบศร
ร้านสุขภาพ
สวนจิตรลดา
ตลาดเสรีมาร์เก็ต
ศูนย์รวมสวนเห็ดฯ
ร้านภูต้นน้ำ
ร้านภูฟ้า
ร้านพลังบุญ
ร้านรักบ้านเกิด
ร้านแม่บ้านเกษตรกร
ร้านโป๊ะผัก
Green - X
กรีนช็อป
เลมอนฟาร์ม
ร้านดอยคำ
ร้านบอกต่อ
สถาบันค้นคว้าฯ
อภัยภูเบศร
รายละเอียด :

โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลที่ได้มีการดำเนินการ
พัฒนาการใช้สมุนไพร และการแพทย์แผนไทย มาตั้งแต่ปี 2526 กิจกรรมของโรงพยาบาลมีตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลด้านสมุนไพร การจัดทำสวนสมุนไพรสาธิต การจัดให้มีการบริการทางการแพทย์แผนไทย การฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุข รวมทั้งนักศึกษาเภสัชและประชาชนทั่วไป และที่สำคัญมีการพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะ สมมีมาตรฐาน จนทำให้สมุนไพรเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง โรงพยาบาลสามารถผลิตยาและ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้จำนวน 40 ชนิด มูลค่าขายเฉลี่ยเดือนละ 2-3 ล้านบาท สิ่งที่โรงพยาบาลตระหนักคือประเทศไทยต้องซื้อยาจากต่างประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ทั้งที่โรคหลายโรคสามารถใช้สมุนไพร ภายในประเทศทดแทนได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีสมุนไพรหลายชนิดนอกเหนือจากจะ ใช้เป็นยาแล้วยังสามารถพัฒนาให้เป็นอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยได้
การลงทุนทางสมุนไพรเงินตราทุกบาทล้วนหมุนเวียนภายประเทศ ถึงเกษตรกรของบ้านเรา
ที่ตั้ง :
    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
  โทรศัพท์
    037-216145-164 ต่อ 3154
สาขาอื่นๆ :

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร กรุงเทพฯ
(บริหารงานโดย บ.พลานุภาพสมุนไพร จำกัด)
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 1 ตรงกับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2210-0321
เวลาให้บริการ :
จันทร์ – ศุกร์ 9.30 – 18.00 น.
เสาร์ 9.30 – 17.00 น.

  ร้านสมาชิก :
    กรุงเทพฯ - ฝั่งพระนคร
    กรุงเทพฯ - ฝั่งธน
    ปริมณฑล
    ภาคกลาง
    ภาคตะวันออก
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ภาคตะวันตก
    ภาคเหนือ
    ภาคใต้

 

 

 
     
  แหล่งข้อมูล : www.abhaibhubejhr.org  
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.