หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
ตลาดน้ำวัดไทร
ท่องเที่ยว วันหยุด
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ท่องเที่ยว ข้อมูล อุทยานแห่งชาติ
 


คลองสนามชัย นอกจากจะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระพุทธเจ้าเสือ และเป็นเส้นทางที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ทรงยกกองทัพไปปราบพม่าที่เมืองถลางและเมืองชุมพรแล้ว ยังมีความสำคัญทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะชาวต่าวประเทศมักนิยมนั่งเรือจากโรงแรมผ่านเข้ามาทางคลองดาวคนอง ไปตามลำคลองสนามชัยไปจนถึงวัดไทร ซึ่งแต่เดิมมีตลาดน้ำเรียกว่า ตลาดน้ำวัดไทร ประชาชนชาวสวนนิยมนำผลไม้ของสวน ของพื้นบ้าน ใส่เรือพายนำออกมาขายกันเต็มลำคลองจนร่ำลือไปทั่วสารทิศว่า ตลาดน้ำวัดไทรเป็นตลาดน้ำที่สวยงามที่สุด
ประเพณีค่อยสูญหายไป เพราะแม่น้ำลำคลองทนต่อการสัญจรไปมาของเรือหางยาวหรือเรือลากจูง ซึ่งมาจากมหาชัยไม่ได้ ทำให้สินค้า ทรัพย์สินเสียหาย จึงค่อยเลิกรากันไป ถึงแม้ทางราชการและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คิดค้นวิธีการส่งเสริมอย่างไรก็ไร้ผล เลยทำให้ตลาดน้ำวัดไทรค่อยๆ หมดไป (ปัจจุบันตลาดน้ำวัดไทร ได้ย้ายไปอยู่ที่คลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี) ถึงกระนั้น ชาวต่างประเทศก็ยังนิยมนำเรือเข้ามาชมสภาพท้องที่ และชนบทของเขตบางขุนเทียน ตามริมฝั่งคลองสนามชัยอยู่ตลอดเวลา

นอกจากเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์แล้ว บางขุนเทียนยังได้ถูกกล่าวขานในบทกวีนิพนธ์ไว้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นสมัยที่มีกวีเอกหลายท่าน เมื่อแต่ละท่านได้มีโอกาศผ่านย่านบางขุนเทียน ก็ได้เขียนบทกวีกล่าวถึงสถานที่ต่างๆ ที่ผ่านไว้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง
นายนรินทร์ธิเบศร์ ได้เขียนไว้ในโคลงนิราศนรินทร์ว่า

บางขุนเทียนถิ่นบ้าน นามมี
เทียนว่าเทียนแสงสี สว่างเหย้า
เย็นยามพระสุริยะลี ลาโลก ลงแม่
เทียนแม่จุดจักเข้า สู่ห้องหาใคร

จากโคลงบทนี้ ทำให้ชื่อบางขุนเทียนได้ปรากฏในเอกสารเป็นครั้งแรกในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

ตลาดน้ำวัดไทร...เป็นตลาดน้ำในคลองสนามชัยบริเวณหน้าวัดไทร แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง ซึ่งวัดไทรนั้นสันนิษฐานว่า เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณอายุได้ 300 กว่าปี เป็นวัดในชุมชนใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น กับทั้งคลองสนามชัยเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองต่างๆ หลายคลอง เช่น คลองดาวคนอง คลองบางขุนเทียน คลองลัดเช็ดหน้า คลองบางมด และคลองด่าน ซึ่งออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ และหลังวัดไทรมีสถานีรถไฟมหาชัย-วงเวียนใหญ่ผ่าน การคมนาคมสะดวก

ท่าน้ำหน้าวัดไทรจึงเป็นจุดรวมของผู้คนในการซื้อขายผลไม้ และพืชสวน ซึ่งใส่เรือมาถ่ายขึ้นบกเพื่อจำหน่ายและขนส่งต่อไปทางรถไฟ จุดนี้จึงถูกเรียกว่า "ตลาดน้ำวัดไทร"สภาพเดิมมีห้องแถวประมาณ 80 ห้อง บริเวณสองฝั่งคลองสนามชัยหน้าวัดไทร ด้านหน้าริมน้ำมีสะพานไม้ทอดยาวตลอด เพื่อเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าจากสวน ซึ่งในทุกเช้าแต่ละวันจะมีเรือประมาณ 100-150 ลำ นำสินค้าเข้ามาจำหน่าย เพื่อซื้อสินค้า

และด้วยความแปลกและเป็นแหล่งที่มีทัศนียภาพวิถีไทยอันสวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศยาวนานเกือบ 40 ปี แต่ต่อมาได้เสื่อมค่านิยมและซบเซาลงด้วยเหตุปัจจัยมีถนนหลายสายเกิดขึ้นในพื้นที่เขตจอมทอง

ตลาดน้ำวัดไทร...หลังจากถูกทิ้งร้างให้ซบเซา ขาดความสนใจมากกว่า 30 ปีกลับคืนความสดใสมีทัศนียภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าสัมผัส น่าชื่นชมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุง ฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ที่มีการคมนาคมสะดวกซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยว ได้ทั้งในบรรยากาศทางบกและทางน้ำเส้นทางสายประวัติศาสตร์

ต่อมาปีพ.ศ.2545 สำนักงานเขตจอมทองได้ดำเนินการจัดทำโครงการฟื้นฟูตลาดน้ำวัดไทรและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตจอมทองขึ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 ภายในงานมีการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงโขนจิ๋ว และการแสดงของเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง การแสดงเล่นเรือของศิลปินแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรมากมายบริเวณหน้าตลาดน้ำวัดไทร และการจัดล่องเรือชมวิถีชึวิตสองฝั่งคลอง ชมโบราณสถานและสถาปัตยกรรมล้ำค่าของวัดต่างๆ ในพื้นที่ เช่น วัดราชโอรสารามฯ วัดนางนองวัดหนัง วัดบางประทุนนอก ชมการแสดงสวนงู

จากการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตจอมทองและตลาดน้ำวัดไทรอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่เขตจอมทองเป็นจำนวนมาก โดยการล่องเรือชมทัศนียภาพและสภาพชีวิตของชุมชนตามแนวลำคลอง โดยการเช่าเหมาเรือ

ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวทางเรือมักเป็นช่วงเช้า ซึ่งเดินทางมาถึงคลองด่านหลัง 8 นาฬิกาเป็นต้นไป และกลับออกไปก่อนเที่ยงวัน โดยทุกกลุ่มมักมีเป้าหมายในการท่องเที่ยวที่วัดไทร ซึ่งสำนักงานเขตจอมทองกำลังฟื้นฟูตลาดน้ำวัดไทร ในช่วงเช้าของวันหยุดสุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวสนใจในการถ่ายรูป และซื้อสินค้าและผลไม้ รวมทั้งการรับประทานอาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ การซื้อของที่ระลึกในร้านค้า

สำหรับจุดที่น่าสนใจวัดไทร ชมตำหนักทอง ศิลปกรรมไทยอันงามวิจิตร ลงรักปิดทองทั้งด้านนอกและด้านใน ซึ่งพระเจ้าเสือทรงผ่านพระตำหนักนี้จากพระบรมมหาราชวังมาสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งเสด็จทางชลมารคผ่านคลองสนามชัย คลองเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา หอระฆังโบราณ และโบสถ์ 2 สมัย คลองสนามชัย และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่นสองฝั่งคลอง

วัดไทร วัดที่สร้างสมัยอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธรูปสลักหินทรายสีแดงปางต่าง ๆ และมี “ตำหนักทอง” ซึ่งพระเจ้าเสือทรงพระราชอุทิศให้เป็นกุฏิสงฆ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งเสด็จทางชลมารคผ่านคลองสนามชัยอยู่ด้วย นอกจากนั้นยังมีหอกลองเก่า หอระฆังโบราณ โบสถ์ 2 สมัย

วัดบางประทุนนอก...ชมความงามของพระอุโบสถบริเวณวัดที่สวยงามริมฝั่งคลองสนามชัย ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร...วัดประจำรัชกาลที่ 3 ชมศิลปะสถาปัตยกรรมไทย-จีนที่งดงาม เก๋งจีนราชโอรสที่ประทับรัชกาลที่ 3 ตุ๊กจีนล้ำค่า ตำรายาโบราณและสัมผัสความร่มรื่นบริเวณวัดริมฝั่งคลองสนามชัย ถนนจอมทอง แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

วัดนางนองวรวิหาร...นมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่อง พระประธานทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ชมความงามภาพเขียนพุทธประวัติและเรื่องสามก๊กที่งดงามตระการตาและศิลปกรรมไทยริมฝั่งคลองสนามชัย ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

วัดหนังราชวรวิหาร...วัดในราชินิกูลรัชกาลที่ 3 โบราณสถานสวยงาม นมัสการหลวงปู่เฒ่าริมฝั่งคลองสนามชัย ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

สวนงู...ชมการแสดงสาธิตการจับงู ดูสัตว์ต่างๆ ซื้อสินค้าพื้นเมือง ผ้าไหมและของที่ระลึก ริมฝั่งคลองด่าน แขวงบางค้อ

รายละเอียดเกี่ยวกับตลาดน้ำวัดไทร

ที่ตั้ง : ถนนเอกชัยซอย 23 (ซอยวัดไทร) แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
การเดินทาง :
รถยนต์ส่วนตัว เส้นที่ 1 จากวงเวียนใหญ่-ถนนตากสิน-ถนนจอมทอง-ถนนเอกชัย-วัดไทร และ เส้นที่ 2 จากถนนกาญจนาภิเษก-ถนนเอกชัย-วัดไทร

รถประจำทาง รถประจำทางสาย 43 จาก ร.ร.ศึกษานารี 2 - ถนนเอกชัย (วัดไทร) - ถนนวุฒากาศ-ถนนเทิดไท-ถนนอินทรพิทักษ์-วงเวียนใหญ่-ถนนลาดหญ้า-สะพานพุทธ-เสาชิงช้า-เทเวศร์ และ รถประจำทางสาย 120 จากมหาชัยเมืองใหม่ - ถนนเอกชัย (วัดไทร) - ถนนจอมทอง-ถนนตากสิน-วงเวียนใหญ่-ถนนลาดหญ้า-ท่าน้ำคลองสาน

รถไฟ โดยเส้นทางสายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ ลงที่สถานีย่อยวัดไทร

เรือ จากท่าเรือท่องเที่ยวบริเวณท่าช้าง ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองดาวคะนอง-คลองบางขุนเทียน-คลองลัดผ้าเช็ดหน้า-คลองบางมด-คลองสนามชัย มุ่งสู่ (ตลาดน้ำวัดไทร) จากตลาดน้ำวัดไทร-คลองด่าน-สวนงู-กลับคลองสนามชัย-คลองดาวคะนอง-แม่น้ำเจ้าพระยาหรือคลองสนามชัย-คลองด่านคลองบางกอกใหญ่แม่น้ำเจ้าพระยา


สอบถามรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่

วัดไทร   โทร. 0-2415-1926
สำนักงานเขตจอมทอง   โทร. 0-2427-1240 , 0-2427-2738 , 0-2427-6672
   
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วัดบางประทุนนอก   โทร. 0-2415-2726
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร   โทร. 0-2415-3327
วัดนางนองวรวิหาร   โทร.0-2476-2612
วัดหนังราชวรวิหาร   โทร.0-2468-0922
สวนงู   โทร.0-2467-5665,0-2457-3241
 
       
    แหล่งข้อมูล : Rajabhat Institute, www.thaimtb.com และ www.agalico.com  
   
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
เกาะเกร็ด
 
ตลาดดอนหวาย
 
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
 
ตลาดน้ำวัดลำพญา
 
ตลาดน้ำวัดแสงศิริธรรม
 
   
 
 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.