หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
โรงพยาบาล - ภาคตะวันตก
โรงพยาบาล เว็บโรงพยาบาล
โรงพยาบาล - กรุงเทพฯ
โรงพยาบาล - ปริมณฑล
โรงพยาบาล - ภาคกลาง
โรงพยาบาล - ภาคเหนือ
โรงพยาบาล - ภาคใต้
โรงพยาบาล - ภาคตะวันตก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ชื่อโรงพยาบาล
โทรศัพท์
สถานที่ตั้ง
กาญจนบุรี ท่าม่วง 034-626268-9 978 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง
  ท่าเรือ 034-561084,
034-562213
456 ซ.พระแท่นดงรัง ถนนแสงชูโต อำเภอท่ามะกา
ตาก บ้านตาก 055-591435-6,
055-592079-81
98 หมู่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้าตาก
  พะวอ 055-533912-4 3/24 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
  แม่สอด 055-536633-6 175/16 ถนนศรีพานิช ในเขตเทศบาล ต.แม่สอด อ.แม่สอด
  อุ้มผาง 055-561270-2 159 หมู่ 1 ถนนสุขุมวัฒนะ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง
ประจวบคีรีขันธ์ ค่ายธนะรัชต์ 032-622155,
032-621341
125 หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี
  ซานเปาโล หัวหิน 032-532576-80 222 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
  ทับสะแก 032-546283-5 111 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
  หัวหิน 032-547351-2 30/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
เพชรบุรี เขาย้อย 032-562767-70 136/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
  ชะอำ 032-471007 8/1 ถนนคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
  ท่ายาง 032-461100-1 259/6 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
  บ้านลาด 032-492426-7 131 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด
  พระจอมเกล้า 032-401251-7 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง
  เพชรรัชต์ 032-417070-79 99/9 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง
ราชบุรี ค่ายภาณุรังษี 032-328163 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง
  ซานคามิลโล 032-210691-5 31 ถนนอุดมพิทยา อำเภอบ้านโป่ง
  ดำเนินสะดวก 032-246000-4 146 ม.4 ถ.บางแพ–ดำเนินสะดวก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก
  ดำเนินสะดวก 032-246000-4 146 ม. 4 ถ.บางแพ-ดำเนินสะดวก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก
  บ้านโป่ง 032-344096-9 12 ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง
  พร้อมแพทย์ 032-315234 77/4 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
  โพธาราม 032-355300-3 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม
  เมืองราช 032-322274 59/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
  ราชบุรี 032-327901-9

ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

  สวนผึ้ง 032-364496-8 152 หมู่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
 

 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.