หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
โรงพยาบาล - ภาคใต้
โรงพยาบาล เว็บโรงพยาบาล
โรงพยาบาล - กรุงเทพฯ
โรงพยาบาล - ปริมณฑล
โรงพยาบาล - ภาคกลาง
โรงพยาบาล - ภาคเหนือ
โรงพยาบาล - ภาคใต้
โรงพยาบาล - ภาคตะวันตก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ชื่อโรงพยาบาล
โทรศัพท์
สถานที่ตั้ง
กระบี่ กระบี่ 075-632167-72 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
  เขาพนม 075-689566-8 หมู่ 9 ถ. เหนือคลอง-เขาดิน ต. เขาพนม อ. เขาพนม
  ปลายพระยา 076-687454-5 63 หมู่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
  เหนือคลอง 075-636596-8 256 หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
ชุมพร ชุมพร 077-505940-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง
ตรัง ปะเหลียน 075-289010 ,
075-289275
248/2 ถนนตรัง-สตูล อำเภอปะเหลียน
  รัษฎา 075-286236-8 11 หมู่ 6 ถนนเทศารัษฎา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา
  สิเกา 075-291063 ,
075-291017
231/6 หมู่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ต. บ่อหิน อ. สิเกา
  ห้วยยอด 075-272332-4 17 ถนนเทศารัษฎา ตำบลเขายาว อำเภอห้วยยอด
นครศรีธรรมราช ขนอม 075-529033,
075-529507
93 ถนนอัครวิถี หมู่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม
  ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 075-312323-4 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง
  ทุ่งสง 075-411044,
075-411384
277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง
  นครินทร์ 075-312801-5 61 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง
  บางขัน 075-371209 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน
  ปากพนัง 075-517990-3 212 ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง
  ปากพนัง 075-517019,
075-517805
212 ถนนชายน้ำ อำเภอปากพนัง
  มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250
198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  สมเด็จพระยุพราชฉวาง 075-481113-5 20 ถ. บ้านส้อง-นครศรีธรรมราช ต. ไสหร้า อ. ฉวาง
  สมเด็จพระยุพราชฉวาง 075-481113-5 20 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง
  สิชล 075-535630-2 189 หมู่ที่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ต. สิชล อ. สิชล
นราธิวาส จะแนะ 073-543569-70 266/5 ถนนดุซงญอ-จะแนะ ต. จะแนะ อ. จะแนะ
  นราธิวาสราชนครินทร์ 073-513860,
073-513870
80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง
  ระแงะ

073-671287 ,
073-671408

484 ถนนระแงะมรรคา ต. ตันหยงมัส อ. ระแงะ
  รือเสาะ 073-571191,
073-515784
184/5 ม.2 ถ. รือเสาะสนองกิจ ต. รือเสาะ อ. รือเสาะ
  สุไหงโก-ลก 073-520396-8 1 ถนนทรายทอง 5 ต. สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก
  สุไหงปาดี 073-651169,
073-651463
334 ถนนจารุเสรียร ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาด
ปัตตานี กะพ้อ 073-494037,
073-494098
86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ
  โคกโพธิ์ 073-432393-8 40/2 หมู่ 3 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์
  ปะนาเระ 073-499063,
073-499328
91 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ
  ยะหริ่ง 073-491316-7 183 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษฒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง
พังงา เกาะยาว 076-597109 52/3 หมู่ 2 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว
  ตะกั่วป่า 076-421770,
076-421080
39/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต. บางนายสี อ. ตะกั่วป่า
  พังงา 076-412032 436 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง
พัทลุง กงหรา 074-687076-7 8 หมู่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา
  เขาชัยสน 074-691031 543 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
  ควนขนุน 074-682071-4 232 ถ. ควนขนุน-พัทลุง ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน
  บางแก้ว 074-697381-3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
  ป่าพะยอม 074-624163-4 หมู่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
  พัทลุง 074-613008,
074-614047-8
421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง
ภูเก็ต กรุงเทพภูเก็ต 076-254425 2/1 ถนนหงษ์หยก อำเภอเมือง
  ถลาง 076-3110033-4,
076-311111
358 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรี ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง
  ป่าตอง 076-342633-4 57 ถนนใสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
  ภูเก็ต 076-212386
076-237220-9
4/1 ถนนเทพกษัตรี
  ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล 076-249400 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อำเภอเมือง
  วชิระภูเก็ต 076-211114 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
  สิริโรจน์ 076-249400 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. วิชิต อ. เมือง
ยะลา ธารโต 073-297041 104 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต
  เบตง 073-234077-9 106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง
  ยะลา 073-228942,
073-228943
152 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
  รามัน 073-295023,
073-295098
207 หมู่ 1 ถนนเมืองรามัน ต. กายูบอเกาะ อ.รามัน
  สมเด็จพระยุพราชยะหา 073-250376-7 138 ถนนยะลา-สะบ้าย้อย ตำบลยะหา อำเภอยะหา
  สิโรรส 073-221114-5 247-249 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
ระนอง ระนอง 077-812630-3 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง
สงขลา กรุงเทพหาดใหญ่ 074-365780-5 75 ซ.15 ถนนเพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่
  จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 074-326102-6 472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
  เทพา 074-376359-60 207 หมู่ 5 ถนนเทพา-ลำไพล ต. เทพา อ. เทพา
  มิตรภาพสามัคค 074-244155 161/27 ซ. แสงศรี ถ. ศุภสารรังสรรค์ อ. หาดใหญ่
  รัตภูมิ 074-430390-9 289 ม.1 ถ.ยนตการกำธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ
  ราษฎร์ยินด 074-220300 119 ถนนราษฎร์ยินดี หาดใหญ่
  สงขลา 074-334074-6 666 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง
  สงขลานครินทร์ 074-455000 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
  สะเดา 074-411299,
074-411288
110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา
  หาดใหญ่ 074-230800-3 182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
สตูล ควนโดน 074-795066,
074-795126
106 หมู่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
  ทุ่งหว้า 074-789165 50 หมู่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า
  ละงู 074-781590-2 194 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู
  สตูล 074-723500-10
55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี กรุงเทพสมุย 077-429500 57 หมู่ 3 ถ. ทวีราษฎร์ภักดี ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย
  เกาะสมุย 077-421322-3 66 ถนนเข้าโรงพยาบาล ต. อ่างทอง อ. เกาะสมุย
  ค่ายวิภาวดีรังสิต 077-295512-4 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
  คีรีรัฐนิคม 077-391117-8 41 หมู่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม
  เคียนซา 077-266180-2 195 หมู่ 2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
  ท่าโรงช้าง 077-357162-9 203 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
  นานาชาติสมุย 077-230781-2 90/2 หมู่ 2 ตำบลบ่อพุต เกาะสมุย
  สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 077-363775-6 204/16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ
  สวนสราญรมย์ 077-240563-7 298 ถนนธราธิืบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
  สุราษฎร์ธานี 077-289294-8 56 ม.2 ถ. สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง
 

 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.