หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
โรงพยาบาล - ภาคกลาง
โรงพยาบาล เว็บโรงพยาบาล
โรงพยาบาล - กรุงเทพฯ
โรงพยาบาล - ปริมณฑล
โรงพยาบาล - ภาคกลาง
โรงพยาบาล - ภาคเหนือ
โรงพยาบาล - ภาคใต้
โรงพยาบาล - ภาคตะวันตก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ชื่อโรงพยาบาล
โทรศัพท์
สถานที่ตั้ง
กำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-714223-5 382 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  ลานกระบือ 055-769085 62 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
ชัยนาท คริสเตียนมโนรมย์ 056-491005 164 หมู่ 3 ตำบล คุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์
  ชัยนาท 056-411055 199 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
  มโนรมย์ 056-431376-8 196 หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
 

วัดสิงห์

056-461344,
056-461316
16 ถนนจวนวิไล ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
  สรรพยา 056-436364-6 162 หมู่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
นครนายก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 037-310000 99/6001 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
นครปฐม กำแพงแสน 034-281687,
034-281686
47 หมู่ 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
  จันทรุเบกษา 034-383041-6 1 หมู่ 7 ถนนมาลัยแมน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
  ดอนตูม 034-381768 183 หมู่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
  ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 034-298265-9 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
  สามพราน 034-321998,
034-311021
35/10 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน
  หลวงพ่อเปิ่น 034-277085-88 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี
  ห้วยพล 034-389500 1/1 หมู่ 1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี
นครสวรรค์ ค่ายจิรประวัติ 056-255064 161 หมู่1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง
  ท่าตะโก 056 - 249036,
056 - 249509
1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
  พยุหะคีรี 056-341755,
056-342001
126 หมู่ 8 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี
  ไพศาลี 056-259014,
056-259378
700 หมู่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี
  รัตนเวช 056-220320-8 62 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
  สวรรค์ประชารักษ 056-228687-8 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง
พิจิตร บางมูลนาก 056-631131-2 ,
056-631164
2 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก
  พิจิตร 056-615073-80 ถนนบึงสีไป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 055-245070-9
ต่อ 73009
9 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง
  เนินมะปราง 055-399055-6 364 หมู่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
  บางกระทุ่ม 055-296478-80 100 ม.11 ถ. บางกระทุ่ม-สันติบันเทิง อ. บางกระทุ่ม
  พระยุพราชนครไทย 055-389060-1 111 ถนนอุดรดำริห์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
  พุทธชินราช 055-219842-9 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-261890-9 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง
  วัดโบสถ 055-291727-30 135 ม. 1 ถ. พิษณุโลกเด่นชัย ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์
เพชรบูรณ์ เขาค้อ 056-728075-6 75 หมู่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
  บึงสามพัน 056-731284 333 หมู่ 9 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน