หน้าแรก
ข้อมูลสุขภาพ
เว็บ สุขภาพ
ร้านอาหาร เพื่อสุขภาพ
เว็บ โรงพยาบาล
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาล เว็บโรงพยาบาล
โรงพยาบาล - กรุงเทพฯ
โรงพยาบาล - ปริมณฑล
โรงพยาบาล - ภาคกลาง
โรงพยาบาล - ภาคเหนือ
โรงพยาบาล - ภาคใต้
โรงพยาบาล - ภาคตะวันตก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออก
โรงพยาบาล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ชื่อโรงพยาบาล
โทรศัพท์
สถานที่ตั้ง
กาฬสินธ์ สหัสขันธ์ 043-871030,
043-871157
48 หมู่ 10 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
  กมลาไสย 043-899135,
043-899570
111 ม.11 ถ.กมลาไสย-มหาสารคาม อ.กมลาไสย
  กาฬสินธุ์ 043-811020,
043-811520
283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
  เขาวง 043-859059,
043- 859082
249 หมู่ 3 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
  ท่าคันโท 043-877110 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
  นามน 043-867056 หมู่ 7 ถนนรพช. ตำบลนามน อำเภอนามน
  หนองกุงศรี 043-881106-7 148 ม. 2 ถ.ห้วยเม็ก-ท่าคันโท อ.หนองกุงศรี
  ห้วยผึ้ง 043-869481-2 177 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู บริเวณบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
  ห้วยเม็ก 043-889090 155 หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
ขอนแก่น ขอนแก่น 043-336788-9 54-56 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  ขอนแก่น ราม 043-333800 193 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง
  ชนบท 043-286440-1 231 หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท
  ชุมแพ 043-311044,
043-312044
295 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
  น้ำพอง 043-441011-2 122/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
  เปือยน้อย 043-226002-3 177 หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
  พล 043-415830-1 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล
  มัญจาคีร 043-381415-8 316 หมู่ 14 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
  แวงน้อย 043-499123-5 ถนนพล-ชัยภูมิ ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย
  ศรีนครินทร์ 043-348360-5 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  สิรินธร 043-326041-2 82 ม. 6 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสมบูรณ์ อ.กิ่งอำเภอบ้านแฮด
  หนองสองห้อง 043-491624-5 803 หมู่ 16 ถ. เจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง
ชัยภูมิ แก้งคร้อ 044-882899,
044-882741
1057 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
  คอนสวรรค์ 044-889095-6 431 หมู่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
  ชัยภูมิ 044-837100-3 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  ภักดีชุมพล 044-828116-7 160 ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล
  ภูเขียว 044-861700-4 ถนนภูเขียว-ชัยภูมิ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
  หนองบัวระเหว 044-897022 301 หมู่ 5 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว
นครพนม ค่ายพระยอดเมืองขวาง 042 - 536886 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง
  นครพนม 042-511422 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  นาทม 042-519187,
042-519179
101 ถนนนาทม-หมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
  นาหว้า 042-597021-2 121 ถนนสุดใจ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
  ปลาปาก 042-589416-8 120 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
  โพนสวรรค์ 042-595064-5 276 ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์
  ศรีสงคราม 042-599230,
042-599062
294 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ. ศรีสงคราม
  สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 042-541255-6 121 หมู่ 6 ถนนชยางกูร อำเภอธาตุพนม
นครราชสีมา กองบิน 1 044-358071 กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง
  แก้งสนามนาง 044-339083-5
111 ม. 1 ถ.นิเวศรัตน์ ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง
  ค่ายสุรนารี 044-273370-5 211 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง
  จิตเวชนครราชสีมา 044-342666-75 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  เซนต์เมรี่ 044-261257-66

307 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

  โนนไทย 044-381032,
044- 381197
707 หมู่ 1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
  บ้านเหลื่อม 044-387107-8 392 หมู่ 4 ถนนหน้าอำเภอ ต. บ้านเหลื่อม อ. บ้านเหลื่อม
  ปากช่องนานา 044-316747-9 400 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
  ปากช่องนานา 044-311854,
044-312568
400 ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง
  มหาราชนครราชสีมา 044-341310-39 49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  สีคิ้ว 044-412685-7 212 หมู่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
  สูงเนิน 044-419282,
044-286713
ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
  เสิงสาง 044-457211-5 66 หมู่ 8 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
บุรีรัมย์ กระสัง 044-691510-1 23 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก
044-613834-5 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
  นางรอง 044-624530 692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
  นาโพธิ์ 044-868102 ,
044-629327
103 หมู่ 8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  บ้านกรวด 044-679428,
044-679088
120 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  บุรีรัมย์ 044-615001-2 18 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  ประโคนชัย 044-670103-5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
  พลับพลาชัย 044-608034-37 99 หมู่ 1 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย
  ลำปลายมาศ 044-623595-9 41 ถ. ลำปลายมาศ-นางรอง ต. ลำปลายมาศ
  เอกชนบุรีรัมย์ 044-614100 197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง
มหาสารคาม กันทรวิชัย 043-789205,
043-744136
294 ถนนถีนานนท์ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
  โกสุมพิสัย 043-761861-3 256 หมู่ 13 ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
  เชียงยืน 043-781045,
043-781103
4.3 หมู่ 5 ถนนเชียงยืน-โกสุม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
  นาเชือก 043-779029 8 ถนนบรบือ - พยัคฆ์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
  นาดูน 043-797015 170 หมู่ที่ 9 ถนนนาดูน-นาเชือก ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน
  บรบือ 043-771686,
043- 771439
ถนนหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อำเภอบรือ
  มหาสารคาม 043-711289 1105 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง
มุกดาหาร ดงหลวง 042-697023 93 หมู่ 3 ถนนเปรมพัฒนา ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง
  มุกดาหาร 042-611285,
042-611379
24 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
  มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 042-633301-5 87 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง
  หนองสูง 042-635281-2 59 ถ.มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง
ยโสธร กุดชุม 045-789425-8 6 หมู่ 14 ถนนกุดชุม-เลิงนกทา ต.กุดชุม อ.กุดชุม
  นายแพทย์หาญ 045-712546,
045-711356
160 - 164 ถนนวิทยธำรงค์ อำเภอเมือง
  ยโสธร 045-722485-7 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง
  สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 045-781020,
045-781147
284 บ้านสวาท หมู่ที่ 1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 043-589073-4 4 ถนนหลักเมือง ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
  ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 043-563211 124 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
  โพนทราย 043-595273-5 104/9 ถ.ประชาสุขสันต์ ต.โพนทราย อ.โพนทราย
  ร้อยเอ็ด 043-518200-5 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  ศรีสมเด็จ 043-508153-5 50 หมู่ 13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
  สุวรรณภูม 043-532492-3 หมู่ 20 ถนนปัททานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
  หนองพอก 043-579073-4 162 ม. 1 ถ.ทรงบาดาล ต.หนองพอก อ.หนองพอก
  อาจสามารถ 043-599328-31 หมู่ 15 ถ.รณชัยชาญยุทธ อำเภออาจสามารถ
เลย ภูเรือ 042-899094,
042-899055
37 หมู่ 6 ถนนเลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ
  ภูหลวง 042-879275-6 80 ถ.หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง
  เลย 042-811541 32/1 ถนนมะลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
  สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 042-892430-3 1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
ศรีสะเกษ กันทรลักษ 045-635758-60 446 หมู่ 5 ถ.ดำรงสถิตย์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
  ขุขันธ์ 045-630481-3 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์
  ขุนหาญ 045-637468-70 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
  ไพรบึง 045-675067,
045-675131
123/17 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
  ราษีีไศล 045-682597-9 60 ถนนบริหาร ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
  ศรีสะเกษ 045-617941-4 859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
  ห้วยทับทัน 045-699128-9 16 หมู่ 6 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
  อุทุมพรพิสัย 045-691516-8,
045-692020-1
83 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย
สกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา 042-712613,
042-714215
ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
  สกลนคร 042-711189,
042-711236
1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
สุรินทร์ ชุมพลบุรี 044-596321-3 175 หมู่ 15 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
  ท่าตูม 044-591477-8 406 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
  ปราสาท 044-532400-1 602 ม. 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน อ.ปราสาท
  ปราสาท 044-551295 602 หมู่ 2 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
  รวมแพทย 044-515700-1 312/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  สำโรงทาบ 044-569238-9 272 ถนนขามสามัคคี ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ
หนองคาย เซกา 042-489099,
042-489257
ถนนเซกา-ศรีวิไล ตำบลเซกา อำเภอเซกา
  ปากคาด 042-481099,
042-481100
หมู่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด
  พรเจริญ 042-487099,
042-487100
1 หมู่ 8 พังโคลน-บึงกาฬ อำเภอพรเจริญ
  โพนพิสัย 042-471204-5 ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
  วัฒนา กรุ๊ป 042-465203 1159/4 หมู่ 2 ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง
  สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 042-431015 161 ถ. มิตรภาพ (หนองคาย - ศรีเชียงใหม่) อ.ท่าบ่อ
  หนองคาย 042-413456-65 1158 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 042-311996-9 199 ถนนวศวงษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 045-465231-2 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
  อำนาจเจริญ 045-511940-8 291 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
อุดรธานี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 042-341710-4 550 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
  วัฒนา กรุ๊ป 042-325999 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง
  เอกอุดร 042-342555 555/5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
อุบลราชธาน เขื่องใน 045-203004 -5 83 หมู่ 6 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 045-321173-5 383 หมู่ 2 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ
  ตาลสุม 045-396003,
045-396051
99 ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
  นาจะหลวย 045-379097 128 หมู่ 11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
  บุณฑริก 045-397097-8 200 หมู่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
  พระศรีมหาโพธิ์ 045-312550-3 212 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  พิบูลมังสาหาร 045-441053 20/6 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
  พิบูลมังสาหาร 045-204590-1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
  ราชเวชอุบลราชธานี 045-280040-55 999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง
  วารินชำราบ 045-267259-63 ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
  สรรพสิทธิ์ประสงค์ 045-240074-92 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  อุบลรักษ์ ธนบุรี 045-260285,
045-260300
46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  เอกชนร่มเกล้า 045-244658-60 123 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง อุบลราชธานี 045-285610-4 405 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น 043-235235 123 ถนนมิตรภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง
 

 
Copyright © 2007 - 2009 by yourhealthyguide.com All rights reserved.